วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง Migrate ระบบงาน SWIFT และข้อมูลจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมไปยังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำหรับระบบ SWIFT ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง Migrate ระบบงาน SWIFT และข้อมูลจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมไปยังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำหรับระบบ SWIFT ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content