วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,000,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร