วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมบริเวณส่วนพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง อาคารแอทสาทร ชั้นที่ 11 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมบริเวณส่วนพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง อาคารแอทสาทร ชั้นที่ 11 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

695,000.00

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content