วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงาน BAHTNET Status Tracking พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงาน BAHTNET Status Tracking พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

วงเงินงบประมาณ

2,926,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,926,800.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content