วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,873,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,873,300.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร