วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

49,760,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

49,750,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร