วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

715,735,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

715,735,800.00

วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content