วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface Credit Card สำหรับให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface Credit Card สำหรับให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,673,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,749,490.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content