วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร ธนาคารออมสินสาขาสามย่าน ปี 66-68

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร ธนาคารออมสินสาขาสามย่าน ปี 66-68

วงเงินงบประมาณ

3,714,105.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,714,105.- บาท

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content