วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา ปี 2566 4 เดือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา ปี 2566 4 เดือน

วงเงินงบประมาณ

8,219,006.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,219,006.- บาท

วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content