วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

วงเงินงบประมาณ

845,520.00

วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2564