วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่อง SCANNER จำนวน 178 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชําระ

ซื้อเครื่อง SCANNER จำนวน 178 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชําระ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content