วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
Skip to content