วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่แบบ Cross cut จำนวน 1 เครื่อง พร้อมบำรุงรักษา (เพิ่มเติม) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด

ซื้อเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่แบบ Cross cut จำนวน 1 เครื่อง พร้อมบำรุงรักษา (เพิ่มเติม) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content