วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้ออุปกรณ์ PIN PAD ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานสาขา

ซื้ออุปกรณ์ PIN PAD ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานสาขา

วงเงินงบประมาณ

9,570,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2565
Skip to content