วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อสิทธิใช้งาน Microsoft Visual Studio Professional with MSDN และ Microsoft Visual Studio Enterprise with MSDN ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มรายจ่ายลงทุน”

“ซื้อสิทธิใช้งาน Microsoft Visual Studio Professional with MSDN และ Microsoft Visual Studio Enterprise with MSDN ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มรายจ่ายลงทุน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content