วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Access Control System) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ณ ศูนย์เงินสด พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย

ซื้อระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Access Control System) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ณ ศูนย์เงินสด พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content