วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ณธนาคารออมสิน สาขา/หน่วยให้บริการ/Digital Branch ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ณธนาคารออมสิน สาขา/หน่วยให้บริการ/Digital Branch ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content