วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อครุภัณฑ์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ และตู้เอกสาร สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย และ กลุ่มงบสำรองระหว่างปี

ซื้อครุภัณฑ์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ และตู้เอกสาร สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย และ กลุ่มงบสำรองระหว่างปี

วงเงินงบประมาณ

6,178,606.00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2561