วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม 2565 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการ IT Infrastructure and Security

จ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม 2565 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการ IT Infrastructure and Security

วงเงินงบประมาณ

94,273,200.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2565
Skip to content