วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มส่วนครองคลาดและการบริการสินเชื่อ และการบริการทางการเงินสาขา” และหลักสูตร “การวางแผนการตลาดและการปฏิบัติการขายสินเชื่อธุรกิจ SMEs” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มส่วนครองคลาดและการบริการสินเชื่อ และการบริการทางการเงินสาขา” และหลักสูตร “การวางแผนการตลาดและการปฏิบัติการขายสินเชื่อธุรกิจ SMEs” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

2,016,950.00

วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2565
Skip to content