วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

1,900,000.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2565
Skip to content