วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและจัดกิจกรรม GSB Smart Digital Learning Platform : GSB Wisdom ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ งานจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัว GSB Smart Digital Learning Platform

จ้างออกแบบและจัดกิจกรรม GSB Smart Digital Learning Platform : GSB Wisdom ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ งานจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัว GSB Smart Digital Learning Platform

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content