วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

จ้างออกแบบเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

วงเงินงบประมาณ

9,905,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 2565
Skip to content