วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างออกแบบทดสอบความเข้าใจการใช้ดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานธนาคารออมสิน (GSBDL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสนอราคาเป็นเงิน 450,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบทดสอบความเข้าใจการใช้ดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานธนาคารออมสิน (GSBDL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสนอราคาเป็นเงิน 450,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

450,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564
Skip to content