วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรมในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่43 และเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

จ้างออกแบบตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรมในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่43 และเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content