วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 95.5 MHz (Hitz) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 95.5 MHz (Hitz) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

1,800,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2564
Skip to content