วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ทางโทรทัศน์ รายการ Journey The Series โดยวิธีตกลงราคา “

“จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ทางโทรทัศน์ รายการ Journey The Series โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

300,000.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร