วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างระบบงานสำหรับเช่าบริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน Cloud App Services เพื่อสนับสนุนระบบงานบริหารจัดการบัญชีโครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 430,140.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างระบบงานสำหรับเช่าบริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน Cloud App Services เพื่อสนับสนุนระบบงานบริหารจัดการบัญชีโครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 430,140.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content