วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพิมพ์ชุดแบบฟอร์มใบสมัครเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน (ฉบับควบรวม) จำนวน 1,000,000 ชุด ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์(บริหารพัสดุ คลังพัสดุ)

จ้างพิมพ์ชุดแบบฟอร์มใบสมัครเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน (ฉบับควบรวม) จำนวน 1,000,000 ชุด ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์(บริหารพัสดุ คลังพัสดุ)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content