วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างพิมพ์จดหมายประชาสัมพันธ์ สำหรับแจ้งลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงเพื่อการพาณิชย์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันล้าน พริ้นติ้ง ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 227,621.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างพิมพ์จดหมายประชาสัมพันธ์ สำหรับแจ้งลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงเพื่อการพาณิชย์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันล้าน พริ้นติ้ง ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 227,621.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

227,621.10

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 2564