วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบงาน ERP-FIS/HRIS เพื่อรองรับการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินตอบแทนความชอบในการทำงาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

จ้างพัฒนาระบบงาน ERP-FIS/HRIS เพื่อรองรับการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินตอบแทนความชอบในการทำงาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

วงเงินงบประมาณ

7,402,182.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2563
Skip to content