วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพิ่มเติม ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ งบประมาณปี 2562

จ้างพัฒนาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพิ่มเติม ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ งบประมาณปี 2562

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content