วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาปรับปรุงบริการ Actual Account Service ระบบ PromptPay Gateway ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment

จ้างพัฒนาปรับปรุงบริการ Actual Account Service ระบบ PromptPay Gateway ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment

วงเงินงบประมาณ

2,056,185.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2565
Skip to content