วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน (Newsletter) เดือนเมษายน 2562-เดือนมีนาคม 2563 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา”

“จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน (Newsletter) เดือนเมษายน 2562-เดือนมีนาคม 2563 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content