วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตสื่อบทเรียนองค์กรการเงินชุมชุนและการจัดการความรู้สู่ความสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 400,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตสื่อบทเรียนองค์กรการเงินชุมชุนและการจัดการความรู้สู่ความสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 400,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

400,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564
Skip to content