วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตบัตรพลาสติก แบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ ค่าวัสดุแบบพิมพ์

จ้างผลิตบัตรพลาสติก แบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ ค่าวัสดุแบบพิมพ์

วงเงินงบประมาณ

83,937,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2563