วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงสาขา

จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงสาขา

วงเงินงบประมาณ

2,058,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2565