วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดเป็นหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จำนวน 3 แห่ง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ

จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดเป็นหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จำนวน 3 แห่ง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ

วงเงินงบประมาณ

1,486,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2564
Skip to content