วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายการพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จาก บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จำกัด”

“จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายการพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จาก บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จำกัด”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content