วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ” จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร 1 อาคาร 4 และอาคารเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด “

” จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร 1 อาคาร 4 และอาคารเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content