วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตดนมัติส่วนกลางและสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตดนมัติส่วนกลางและสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

6,983,540.00

วันที่ประกาศ : 22 ม.ค. 2564