วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) และระบบงาน Monitoring Accounts & Transaction ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) และระบบงาน Monitoring Accounts & Transaction ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

1,760,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2564