วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบงาน CardM Pre-Production ส่วน Software ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบงาน CardM Pre-Production ส่วน Software ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

642,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2565
Skip to content