วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริหารจัดการสื่อและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google Marketing Platform ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการสื่อและการตลาดดิจิทัล

จ้างบริหารจัดการสื่อและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google Marketing Platform ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการสื่อและการตลาดดิจิทัล

วงเงินงบประมาณ

8,700,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564
Skip to content