วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริษัทภายนอกผลิตป้าย QR ร่ำรวย และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันล้านพริ้นท์ติ้งซัพพลาย จำกัด

จ้างบริษัทภายนอกผลิตป้าย QR ร่ำรวย และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันล้านพริ้นท์ติ้งซัพพลาย จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content