วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกขายผลิตภัณฑ์

จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกขายผลิตภัณฑ์

วงเงินงบประมาณ

2,764,800.00

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2565
Skip to content