วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษา จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018 (OHS) ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานธนาคารออมสิน

จ้างที่ปรึกษา จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018 (OHS) ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

1,192,200.00

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2566
Skip to content