วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ Big Data Platform สำหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Capability Development) ด้าน Data Analytics เพื่อมุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ Big Data Platform”

“จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ Big Data Platform สำหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Capability Development) ด้าน Data Analytics เพื่อมุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ Big Data Platform”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content