วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Bank-wide BCP Testing ) ปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Bank-wide BCP Testing ) ปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content